dỗi người yêu: Ngày Tết nài nỉ mãi nhưng người yêu không chịu dẫn về nhà ra mắt, tìm hiểu thì hóa ra mình ở 'đội dự bị'