đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt: Elon Musk vẫn được bênh vực dù xúc phạm thợ lặn giải cứu đội bóng nhí Thái