đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt: Đội bóng Thái sẽ vào chùa tu tập để tưởng nhớ thợ lặn hy sinh