đội bóng mất tích: Đội bóng nhí Thái Lan xuất viện vào tuần sau