doanh số iPhone X: Doanh số iPhone X dẫn đầu tại nhiều thị trường