Doanh nghiệp

  • Phòng khám Bảo Sơn với sứ mệnh phục vụ cộng đồng

    Phòng khám Bảo Sơn với sứ mệnh phục vụ cộng đồng

    Sự ra đời của các Phòng khám chất lượng cao như Phòng khám Đa khoa Quốc tế Bảo Sơn là lời giải cho bài toán khó của Bộ y tế, đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội và là một ví dụ điển hình của doanh nghiệp dám đầu tư để phục vụ cộng đồng.