doanh nghiệp TP.HCM: Mỗi ngày Cục Thuế TP HCM phải thu 2.000 tỷ mới đạt chỉ tiêu