đoàn ngọc hải: TP.HCM thông tin về việc ông Đoàn Ngọc Hải rút đơn từ chức