dọa giết người: Người doạ giết Chủ tịch Đà Nẵng được giảm nửa án tù