đổ xăng 80 lít: Petrolimex được 'giải oan', khách hàng công nhận bình xăng ôtô 70l 'ních' được 81,9l