Đổ xăng: Cột lửa 9 m nhấn chìm cây xăng Ấn Độ vì trộm hàn bồn chứa