đồ tiếp tế: Có một thứ hạnh phúc lớn lao mang tên 'đồ tiếp tế của bố mẹ gửi lên'