đồ tiếp tế: Mỗi mùa 'nghỉ lễ' về, sinh viên xa nhà lại được dịp khoe 'núi' lương thực đầy ắp yêu thương mà bố mẹ 'tiếp tế' cho