đồ tiếp tế: Sinh viên khắp nơi khoe đồ tiếp tế của cha mẹ: Nhà có gì ngon nhất là gửi hết cho con cái