Do Thái: Đoạt ngôi vương đầy xứng đáng, Uzbekistan giúp Việt Nam được... 'thơm lây'
<