Do Thái: Thái nghệ bỏ vào ngâm với mật ong rồi thoa lên mặt và xem điều kì diệu gì xảy ra