Do Thái: TP.HCM: Đi tháo vòng tránh thai, nữ bệnh nhân tố phòng khám đa khoa 'vẽ bệnh', dọa ung thư để lấy thêm tiền