đồ sạch: Dự kiến chính sách đền bù cho 321 hộ dân Thủ Thiêm