đồ nhung: Chị em tha hồ phơi cả 'núi' đồ nhờ những mẹo phơi cực dễ mà tiệm giặt ít tiết lộ