đồ công sở: Trông đơn giản nhưng kiểu đồ với chi tiết nhỏ này sẽ có thể 'hack' dáng, khiến nàng nào mặc lên cũng đẹp hơn