đồ cổ: Bảo tồn di tích Hà Nội có độ phức tạp và khó khăn bậc nhất?

  • Bảo tồn di tích Hà Nội có độ phức tạp và khó khăn bậc nhất?

    Bảo tồn di tích Hà Nội có độ phức tạp và khó khăn bậc nhất?

    Tại hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội” do Sở VHTT Hà Nội phối hợp cùng Hội Lịch sử Khoa học Việt Nam tổ chức, với không ít các ý kiến tranh luận trong việc nên bảo tồn nguyên trạng di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội hay xóa bỏ một phần cái cũ để xây dựng cái mới?

  • Lớ ngớ vớ kho báu vàng, ngọc trai 1.500 năm tuổi

    Lớ ngớ vớ kho báu vàng, ngọc trai 1.500 năm tuổi

    Theo tờ The Local DK, kho báu này đã được phát hiện bởi nhà khảo cổ học nghiệp dư Terese Refsgaard, một trợ lý nha khoa sống tại thành phố Aarhus.