đinh la thăng: Sự tương đồng kỳ lạ giữa hai lần giải phóng Thủ đô