đình công vì bị giảm thưởng Tết: Hàng nghìn công nhân nghỉ việc vì bị giảm tiền thưởng Tết