điều tra lại vụ án: Điều tra lại vụ án cháu giết bà ngoại vì bị mắng