điều kỳ diệu: 'Điều kỳ diệu' của họa sĩ Lê Văn Xương