điều hòa: Kim Jong-un bất ngờ cấm khách nước ngoài để bí mật làm điều này