diễn viên Phạm Băng Băng: 'Qua ải' trốn thuế, Phạm Băng Băng vẫn mất vai trong bom tấn Hollywood?