Diễn viên Mạnh Trường: Mạnh Trường: "Không sợ mất hình ảnh khi đóng vai biến thái"