Diễn viên Mạnh Trường: Mạnh Trường: 'Nếu chỉ có mã đẹp trai, khán giả chán tôi lâu rồi'