Diễn viên Mạnh Trường: Gia đình Mạnh Trường rộn ràng dọn nhà đón Tết