diễn viên Lan Phương: Diễn viên Lan Phương: Đóng phim ngay cả khi đang mang bầu, bị người khác gọi là ác quỷ