diễn viên khiêu dâm: Bị nhận xét chụp ảnh như phim khiêu dâm, diễn viên 'Thương nhớ ở ai' lên tiếng