Diễn viên Hồng Kông: Sao nữ Hong Kong sa cơ, đến Việt Nam mưu sinh