Diễn viên Hồng Kông: Quan Chi Lâm để lại 74 triệu USD cho em trai vì không con cái