diễn viên hậu duệ mặt trời bản việt: Bị fan Việt chê 'tơi tả', dàn sao 'Hậu Duệ Mặt Trời' bản Việt được khán giả Trung Quốc khen ngợi