điểm thi tuyển sinh lớp 10: Hơn 50% bài thi Toán lớp 10 ở TP HCM dưới trung bình