dịch vụ World Cup 2018: Rủng rỉnh túi tiền nhờ buôn đồ ăn vặt 3.000 đồng cho dân 'cày' World Cup