Derby Manchester: Kompany: 'Đăng quang trước mặt Man Utd là cơ hội một lần trong đời'