Derby Manchester: Hai đội thành Manchester thoát án trong vụ ẩu đả ở Old Trafford