đẹp trai nhiều đứa yêu: Ảnh ngày nhỏ của Ba Duy gây sốt vì vừa đẹp trai, vừa lãng tử như diễn viên Hongkong