đêm tân hôn: 'Cả một đời ân oán': Đêm tân hôn bên Lan Phương, Hồng Đăng vẫn nghĩ mình ngủ với Hồng Diễm