đẻ ra găng tay: Nữ bệnh nhân 'đẻ' ra găng tay và gạc bị bác sĩ bỏ quên trong bụng