Dé Modé: 'Tạp chí danh giá Pháp' mời Phạm Hương làm mẫu trang bìa thực ra là của Ấn Độ