dạy con: Người mẹ lao công nuôi dạy con gái giành học bổng 6 tỷ ở Đại học Mỹ