Đầu tư tiền ảo Bitcoin: Warren Buffett: Mua Bitcoin không phải là đầu tư