Đầu tư tiền ảo Bitcoin: Giới đầu tư tiền ảo 'mất' 50 tỷ USD trong 5 ngày