đầu tư Bitcoin: Bitcoin loanh quanh mốc 10.000 USD, cả thị trường tiền ảo mất giá