đấu giá đất vàng: Chủ lô đất vàng ngay hồ Con Rùa ở Sài Gòn lộ diện?