đấu giá đất vàng: Sau lùm xùm tại Hãng phim truyện, Hà Nội đấu giá đất theo mảnh