đất vàng ở Sài Gòn: Giá đất khu 'tứ giác vàng' của Sabeco biến động thế nào trong 12 năm?