đất vàng ở Sài Gòn: 4 khu đất công bỏ hoang trên đoạn đường hơn 1 km ở Sài Gòn