đất vàng ở Sài Gòn: Ngân hàng đang nắm giữ khối bất động sản lớn cỡ nào?