Đất vàng Hồ Con Rùa: Lô đất 8.300 m2 bên hồ Con Rùa ở Sài Gòn có vị trí 'vàng' như thế nào?