dát vàng: Căn nhà siêu sang dát vàng: Giá hơn 100 triệu/m2 cho khách siêu giàu