Đất cộng sản: Ông chủ Nhật Hạ nói gì về tin đồn 'thông gia' với Bí thư Hải Phòng?