đập phá trụ sở công an: Video: Nhóm người đập phá trụ sở tỉnh Bình Thuận lĩnh án tù