Đắp mặt nạ: Đi chơi về muộn, cô gái phát hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt 'biến dạng' của mẹ nằm ở trên giường