đập bát nhà người yêu: Dỗi người yêu không ra rửa bát cùng, cô gái mang bát nhà chàng trai ra đập rồi bỏ về đòi phá thai, chia tay