đảo ngọc Phú Quốc: Người Hà Nội mua 'đất gì cũng được' ở đảo ngọc