Danh sách tuyển Việt Nam: Tuyển Việt Nam hội quân: Văn Toàn siêu cute, một mình lên tuyển