danh sách trúng tuyển: Thanh Hóa tuyển sinh ngành Sư phạm chất lượng cao: Toán, Lý chỉ tuyển được 1 sinh viên