Đánh bạc ở phú thọ: Công an Phú Thọ đã thu hồi số tiền kỷ lục như thế nào?