Đặng Lê Nguyên Vũ: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo mở quán cà phê đầu tiên